Izvještaj o sprovođenju plana integriteta april. 2019 - decembar.2019

Kartica uplata dobavljačima i druge obaveze od 21.09. do 27.09.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveze od 14.09. do 20.09.2020.

Evidencija o potrosnji goriva od 07.09. do 13.09.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveze od 07.09. do 13.09.2020.

Evidencija o potrosnji goriva i druge obaveze od 31.08. do 06.09.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveze od 31.08. do 06.09.2020.

Evidencija o potrosnji goriva i druge obaveze od 24.08. do 30.08.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveze od 24.08. do 30.08.2020.

Evidencija o potrosnji goriva od 17.08. do 23.08.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveze od 17.08. do 23.08.2020.

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine, zaposlenih i gostiju

Evidencija o potrosnji goriva od 10.08. do 16.08.2020.

Kartica uplata dobavljacima i druge obaveza od 10.08. do 16.08.2020.

Obavjestenje o ishodu postupka za usluge osiguranja

Kartica uplata dobavljaca i druge obaveze od 03.08. do 09.08.2020.

Evidencija o potrosnji goriva od 03.08. do 09.08.2020.

Kartica uplata dobavljaca i drugih obaveza 27.07. do 02.08.2020.

Evidencija o potrosnji goriva 27.07. do 02.08.2020.

Kartica potrosnje goriva i drugih obaveza 20.07. do 26.07.2020.

Evidencija potrosnje goriva 20.07. do 26.07.2020.

Kartica uplata dobavljaca i drugih obaveza 13.07. - 19.07.2020.

Evidencija potrosnje goriva 13.07. - 19.07.2020.

Ugovor o izvodjenju radova Partija 4. Postavljanje sanitarija 

Ugovor o izvodjenju radova Partija 5. Radovi na fasadi

Ugovor o izvodjenju radova Partija 3. Postavljanje ventilacionog sistema

Ugovor o nabavci robe Partija 1. Keramika

Ugovor o izvodjenju radova za Partiju 2.Keramicarski radovi

Obavjestenje o ishodu postupka Partija 5. Radovi na fasadi

Obavjestenje o ishodu postupka Partija 4. Postavljanje sanitarija

Obavjestenje o ishodu postupka Partija 3. Postavljanje ventilacionog sistema

Obavjestenje o ishodu postupka Partija 2.Keramicarski radovi

Obavjestenje o ishodu postupka Partija 1. Keramika

Kartica uplata dobavljača 06.07. - 13.07.2020. godine

Evidencija potrošnje goriva 06.07. - 13.07.2020. godine

Ugovor o pružanju usluga registracije vozila

Ugovor o nabavci i isporuci robe Partija 2.Sladoledi

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga registracije vozila

Ugovor o nabavci i isporuci robe Partija 1.Sladoledi

Kartica uplata dobavljača 29.06 - 05.07.2020. godiine 

Evidencija potrošnje goriva 29.06. - 05.07.2020. godine

Kartica uplata dobavljača 22.06. - 28.06.2020. godine

Evidencija potrošnja goriva 22.06. - 28.06.2020. godine

Ugovor o nabavci robe za profesionalnu opremu za kuhinju

Ugovor o nabavci robe posteljina Partija 2.Jastuci

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 2.Sladoledi Cermat 

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 1.Sladoledi Ledo

Ugovor o nabavci robe - posteljina Partija 1.Čaršavi

Obavjestenje o ishodu postupka za nabavku profesionalne opreme za kuhinju

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku jastuka

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku posteljine

Ugovor o nabavci sitnog inventara - dušeci

Ugovor o nabavci robe- kreveti na sprat

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku dušeka

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku kreveta na sprat

Ugovor o pružanju usluga za instalaciju softvera za knjigovodstvo

Obavještenje o ishodu postupka za instalaciju softvera za knjigovodstvo

Ugovor o nabavci robe za plin u boce 

Ugovor o pružanju usluga DDD

Ugovor o nabavci robe za goriva za službena motorna vozila

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku plina u boce

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga DDD

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku goriva za motorna vozila

Ugovor za izvođenje radova fasadna stolarija Partija 4.

Ugovor za izvođenje radova sanitarna-topla voda Partija 3.

Ugovor za izvođenje elektroinstalacionih radova Partija 2.

Ugovor za izvođenje građ-zanatskih radova Partija 1.

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti-zanatski radovi po partijama

Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite

Ugovor o pružanju usluga za Partiju 1. Fiksna telefonija

Ugovor o pružanju usluga za Partiju 2. Usluge interneta

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 2. Usluge interneta

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 1. Usluge fiksne telefonije

Ugovor o isporuci robe - kancelarijski materijal

Ugovor o isporuci robe - auto djelovi

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - kancelarijski materijal

Ugovor o isporuci robe - pelet za grijanje

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - pelet za grijanje

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - auto djelovi

Ugovor o nabavci robe - hljeba i peciva

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti - hljeb i peciva

Ugovor o nabavci robe - dresovi

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe- suveniri dresovi

Ugovor o nabavci espresso kafe, tople čokolade, šećera u kesice

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine, zaposlenih i gostiju

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku espresso kafe, tople čokolade, šećera u kesice

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga osiguranja

Ugovor o nabavci robe - pumpa za fudbalski stadion

Ugovor o nabavci robe - posteljina

Ugovor o pružanju usluga registracije služ. motornih vozila

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe - pumpa za stadion

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga registracije službenih motornih vozila

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe - posteljine

Ugovor o nabavci robe za sladolede - Partija 2.

Ugovor o nabavci potrošnog materijala

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku potrošnog materijala

Ugovor o izvođenju molersko farbarskih radova

Obavještenje o ishodu postupka za izvođenje molersko farbarskih radova

Ugovor o nabavci robe - sladoled Partija 1.

Obavještenje o ishodu postupka za sladolede - Partija 2.

Obavještenje o ishodu postupka za sladolede - Partija 1.

Ugovor o nabavci i isporuci plina

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku plina u boce

Ugovor o pružanju usluga za DDD

Ugovor o nabavci robe - gorivo za službena vozila

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga DDD

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku goriva za služ. motorna vozila

Ugovor o nabavci robe - pelet za peći

Ugovor o nabavci robe - kancelarijski materijal

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe-pelet za peći

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe-kancelarijski materijal

Obavještenje o obustavi postupka za nabavku robe-peleta za peći

Ugovor o nabavci robe-opreme za ugostiteljstvo

Ugovor o pružanju usluga za internet

Ugovor o pružanju usluga za fiksnu telefoniju

Ugovor o nabavci robe - mašine za pranje rublja

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga interneta

Obavještenje o ishodu postupka za pružanje usluga fiksne telefonije

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe-mašine za pranje rublja

Ugovor o nabavci robe-Partija 1.Oprema za ugostiteljstvo

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 2. Oprema za restorane

Obavještenje o ishodu postupka za Partiju 1. Profesionalna oprema za ugostiteljstvo

Ugovor o izvođenju molersko farbarskih radova

Ugovor o isporuci robe za hljeb i peciva

Obavještenje o ishodu postupka za izvođenje molersko-farbarskih radova

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku robe-hljeba i peciva

Ugovor o nabavci robe za auto djelove

Ugovor o pružanju usluga osiguranja

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku auto djelova

Ugovor o nabavci robe-sitan inventar str 3

Ugovor o nabavci robe-sitan inventar str 2

Ugovor o nabavci robe-sitan inventar

Obavještenje o ishodu postupka za usluge osiguranja str 2

Obavještenje o ishodu postupka za usluge osiguranja str 1

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku sitnog inventara str 2

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku sitnog inventara str 1

Ugovor o izvođenju radova-sistem za zalivanje str 3

Ugovor o izvođenju radova-sistem za zalivanje str 2

Ugovor o izvošenju radova-sistem za zalivanje str 1

Obavještenje o ishodu postupka za radove za sisteme za zalivanje

Kartica uplata dobavljačima od 18.06. do 25.06. str 3

Kartica uplata dobavljačima od 18.06. do 25.06. str 2

Kartica uplata dobavljačima od 18.06. do 25.06. str 1

Evidencija potrošnje goriva od 18.06. do 25.06. str 2

Evidencija potrošnje goriva od 18.06. do 25.06. str 1

Ugovor o pružanju usluga registracije vozila

Ugovor o pružanju usluga nadzora sportske hale str 3

Ugovor o pružanju usluga nadzora sportske hale str 2

Ugovor o pružanju usluga nadzora sportske hale str 1

Kartica uplata dobavljačima od 11.06. do 18.06. str 3 ispravka

Kartica uplata dobavljačima od 11.06. do 18.06. str 1 ispravka

Evidencija potrošnje goriva od 11.06. do 18.06. str 2

Evidencija potrošnje goriva od 11.06. do 18.06. str 1

Kartica uplata dobavljačima od 11.06. do 18.06. str 3

Kartica uplata dobavljačima od 11.06. do 18.06. str 2

Kartica uplate dobavljačima od 11.06. do 18.06. str 1

Obavještenje o ishodu postupka za usluge registracije vozila str 3

Obavještenje o ishodu postupka za usluge registracije vozila str 2

Obavještenje o ishodu postupka za usluge registracije vozila str 1

Ugovor o izvođenju radova na fudbalskom stadionu str 3

Ugovor o izvođenju radova na fudbalskom stadionu str 2

Ugovor o izvođenju radova na fudbalskom stadionu str 1

Obavještenje o ishodu postupka za nab. male vrij. za usluge nadzora gradnja str 3

Obavještenje o ishodu postupka za nab. male vrij. za usluge nadzora gradnje str 2

Obavještenje o ishodu postupka za nab. male vrij. za usluge nadzora gradnje str 1

Obavještenje o ishodu postupka za nab. male vrij. za radove na fudbalskom stadionu str.2

Obavještenje o ishodu postupka za nab. male vrij. za radove na fudbalskom stadionu str 1.

Kartica uplate dobavljačima od 04.06. do 12.06.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 04.06. do 12.06.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 04.06. do 12.06.2018. (page 1)

Ugovor za nabavku male vrijednosti za nabavku posteljine

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednsoti za posteljinu str.2

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrijednosti za posteljinu

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku male vrij. za registraciju vozila-obustava

Kartica uplate dobavljačima od 28.05. do 04.06.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 28.05. do 04.06.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 28.05. do 04.06.2018. (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 21.05. do 28.05.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 21.05. do 28.05.2018.

Kartica uplate dobavljačima od 21.05. do 28.05.2018. 

Kartica uplata dobavljačima od 14.05. do 21.05.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 14.05. do 21.05. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 14.05. do 21.05. (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 07.05. do 14.05.2018

Kartica uplata dobavljačima od 07.05. do 14.05.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 30.04. do 07.05.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 30.04. do 07.05.2018. (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 30.04. do 07.05.2018.30.04. do 07.05.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 23.04. do 30.04.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 23.04. do 30.04.2018. (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 23.04. do 30.04.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 16.04. do 23.04.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 16.04. do 23.04.2018. (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 16.04. do 23.04.2018.

Ugovor o isporuci robe za šećer u kesice str.3

Ugovor o isporuci robe za šećer u kesice str.2 

Ugovor o isporuci robe za šećer u kesice str.1

Ugovor o isporuci robe za toplu čokoladu i aparate str.3

Ugovor o isporuci robe za toplu čokoladu i aparate str.2

Ugovor o isporuci robe za toplu čokoladu i aparate str 1

Obavještenje o ishodu postupka za toplu čokoladu

Evidencija potrošnje goriva od 09.04. do 16.04.2018. godine str 2

Evidencija potrošnje goriva od 09.04. do 16.04.2018. godine str 1

Kartica uplata dobavljačima od 09.04. do 16.04.2018.

Evidencija potrošnje goriva od 02.04. do 09.04.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 02.04. do 09.04.2018. godine (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 02.04. do 09.04.2018. godine

Kartica uplata dobavljačima od 26.03. do 02.04.2018. godine

Obavjestenje o ishodu postupka za secer u kesice

Obavještenje o ishodu postupka za espresso kafu 

Evidencija potrošnje goriva od 26.03. do 02.04.2018 (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 26.03. do 02.04.2018 (page 1)

Ugovor o nabavci goriva za službena motorna vozila str.4

Ugovor o nabavci goriva za službena motorna vozila str.3

Ugovor o nabavci goriva za službena motorna vozila str.2

Ugovor o nabavci goriva za službena motorna vozila str 1

Evidencija potrošnje goriva od 19.03. do 26.03.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 19.03. do 26.03.2018. godine (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 19.03. do 26.03.2018. godine (page 2)

Kartica uplata dobavljačima od 19.03. do 26.03.2018. godine (page 1)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - gorivo za motorna vozila

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - plin

Ugovor o pružanju usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije str.3

Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije str.2

Ugovor za djelove za peći na pelet

Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Kartica uplata dobavljačima od 12.03. do 19.03.2018. godine

Evidencija potrošnje goriva od 12.03. do 19.03.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 12.03. do 19.03.2018. godine (page 1)

Ugovor o nabavci robe-dresovi

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-usluge DDD

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-djelovi za peći na pelet

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-dresovi

Kartica uplata dobavljačima od 05.03. do 12.03.2018. godine

Evidencija potrošnje goriva od 05.03. do 12.03.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 05.03. do 12.03.2018. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 27.02. do 06.03.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 27.02. do 06.03.2018. godine (page 1)

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke

Evidencija potrošnje goriva od 20.02. do 27.02.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 20.02. do 27.02.2018. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 12.02. do 19.02.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 12.02. do 19.02.2018. godine (page 1)

Kartica uplata dobavljačima od 12.02. do 19.02.2018. godine (page 3)

Kartica uplata dobavljačima od 12.02. do 19.02.2018. godine  (page 2)

Kartica uplata dobavljačima od 12.02. do 19.02.2018. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od06.02. do 12.02.2018. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 06.02. do 12.02.2018. godine (page 1)

 Kartica uplata dobavljačima od 06.02. do 12.02.2018. godine

Evidencija potrošnje goriva od 29.01. do 05.02.2018. (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 29.01. do 05.02.2018. (page 1)

Kartica uplata dobavljača od 29.01. do 05.02.2018.

Ugovor o nabavci robe - agregat

Anex ugovora o nabavci roba za agregat

Evidencija potrosnje goriva od 20.01. do 28.01.2018. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 20.01. do 28.01.2018. godine (strana 1)

Kartica uplata dobavljačima u periodu od 20.01. do 28.01.2018. godine

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-agregat

Ugovor (nabavka i isporuka peleta)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-pelet str.2

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijdnosti-pelet str.1

Evidencija potrosnje goriva od 21.11. do 26.11.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 21.11. do 26.11.2017. godine (page 1)

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku peleta

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

Evidencija potrosnje goriva od 14.11. do 21.11.2017. godine (page 2)

 

Evidencija potrosnje goriva od 07.11. do 14.11.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 07.11. do 14.11.2017. godine (page 1)

Evidencija potrosnje goriva od 31.10. do 07.11.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 31.10. do 07.11.2017. godine (page 1)

Evidencija potrosnje goriva od 24.10. do 31.10.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 24.10. do 31.10.2017. godine (page 1)

Evidencija potrosnje goriva od 17.10. do 24.10.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 17.10. do 24.10.2017. godine (page 1)

Evidencija potrosnje goriva od 10.10. do 17.10.2017. godine (page 2)

Evidencija potrosnje goriva od 10.10. do 17.10.2017. godine (page 1)

Evidencija potrosnje goriva od 03.10. do 10.10.2017. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 03.10. do 10.10.2017. godine (page 1)

Evidenacija potrošnje goriva 26.09. do 03.10.2017. godine (page2)

Evidenacija potrošnje goriva 26.09. do 03.10.2017. godine (page1)

Pravilnik za sprovođenje nabavke male vrijednosti  JU Lovćen-Bečići Cetinje

Evidencija potrošnje goriva od 24.09. do 01.10.2016. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 14.09. do 24.09.2016. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 14.09. do 24.09.2016. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 04.09. do 12.09.2016. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 04.09. do 12.09.2016. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 21.08. do 03.09.2016. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 21.08. do 03.09.2016. gdoine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 17.08. do 21.08.2016. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 17.08. do 21.08.2016. godine (page 1)

Evidencija potrošnje goriva od 04.08. do 16.08.2016. godine (page 2)

Evidencija potrošnje goriva od 04.08. do 16.08.2016. godine (page 1)

Racuni za period od 04.08.-16.08.2016 godine

EVIDENCIJA POTROŠNJE GORIVA OD 12.07. – 29.07. i 19.07. – 25.07.2016. 

Računi za period 30.06. - 12.07.2016.g.